Figure 01: Και, το Robot, έδωσε το μήλο στον Αδάμ

Figure 01: Και, το Robot, έδωσε το μήλο στον Αδάμ

(μετάφραση/επιμέλεια: Κωνσταντίνος Σύρμος)

Τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης (AI), καταρρίπτονται από μια πρωτοποριακή συνεργασία μεταξύ του OpenAI και της Figure AI. Το δημιούργημά τους, το: Figure 01, είναι ανθρωποειδές ρομπότ που τροφοδοτείται από το ChatGPT. Αυτή η πρωτοποριακή συνεργασία αφήνει έκπληκτους τους πάντες, λόγω της πρωτοφανούς πολυπλοκότητας και των δυνατοτήτων του.

Αλληλεπίδραση

Όταν ένας άνθρωπος αλληλεπιδρά με το Figure 01 μέσω προφορικών εντολών ή χειρονομιών, το ρομπότ επεξεργάζεται αμέσως την εντολή, ακολούθως διαμορφώνει την κατάλληλη απάντηση και εκτελεί ενέργειες χωρίς αισθητή καθυστέρηση. Αυτή η στιγμιαία αλληλεπίδραση προάγει μια φυσική και διαισθητική εμπειρία για τον χρήστη, που μοιάζει με την αλληλεπίδραση με έναν άλλο άνθρωπο.

Η αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο ενισχύει τη χρησιμότητα του ρομπότ σε διάφορες περιστάσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται η υποβοήθηση των ανθρώπων σε καθημερινές εργασίες, η συνεργασία με εργαζόμενους σε βιομηχανικά περιβάλλοντα και η παροχή υποστήριξης σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης. Ελαχιστοποιώντας τις καθυστερήσεις και επιτρέποντας την απρόσκοπτη επικοινωνία, το Figure 01, γίνεται ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο σε μύρια σενάρια αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ.


Αυτόνομη συμπεριφορά

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ρομπότ, το Figure 01 βασίζεται σε νευρωνικά δίκτυα και αισθητήρες. Αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και τα στοιχεία του χώρου που βρίσκεται, αναλύει τις καταστάσεις και καθορίζει τις ενέργειές του αυτόνομα. Μέσω της αυτόνομης συμπεριφοράς του, το Figure 01 επιδεικνύει νοημοσύνη και προσαρμοστικότητα. Πλοηγείται σε δυναμικά περιβάλλοντα και ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες προκλήσεις. Είτε επιλέγει αντικείμενα, είτε τα οργανώνει, είτε αλληλεπιδρά με ανθρώπους, η αυτονομία του τού επιτρέπει ποικίλες λειτουργίες. Η συνεχής μάθηση βελτιώνει τα νευρωνικά δίκτυα, βελτιώνοντας τη λήψη αποφάσεων με την πάροδο του χρόνου. Το Figure 01 αγκαλιάζει την αυτονομία, μεταβαίνοντας από τον άκαμπτο προγραμματισμό στα προσαρμοστικά συστήματα του πραγματικού κόσμου.


Αντίληψη

Η πολυτροπική κατανόηση επιτρέπει στο Figure 01 να αντιλαμβάνεται μέσα από πολλαπλές αισθητηριακές εισόδους. Με κάμερες, μικρόφωνα και την ενσωμάτωση του ChatGPT, αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και συμμετέχει σε διάλογο. Το Figure 01 επεξεργάζεται οπτικές ενδείξεις αναγνωρίζει αντικείμενα και αναγνωρίζει συσχετίσεις χώρων. Συλλαμβάνει επίσης ακουστικά δεδομένα και κατανοεί την ομιλία και τη συνομιλία.

Η ενσωμάτωση του ChatGPT επιτρέπει συνεκτικές, συμφραζόμενες απαντήσεις σε ανθρώπινα ερωτήματα. Οι συνθετικές αυτές  λειτουργίες διευκολύνουν την αποτελεσματική επικοινωνία και την εκτέλεση εργασιών.


Συλλογισμός

Η συλλογιστική κοινής λογικής επιτρέπει τεκμηριωμένες αποφάσεις και προβλέψεις με βάση την κατανόηση του πλαισίου. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που βασίζονται αποκλειστικά σε μοτίβα ή οδηγίες, το Figure 01 αξιοποιεί τα νευρωνικά δίκτυα για την εξαγωγή συμπερασμάτων από την έμμεση γνώση και εφαρμογή συλλογισμού κοινής λογικής. Όταν παρατηρεί τα βρώμικα πιάτα στο τραπέζι, το Figure 01 μπορεί να προβλέψει ότι τα πιάτα θα τοποθετηθούν σε ένα ράφι στεγνώματος για καθαρισμό, επιδεικνύοντας προηγμένη συλλογιστική και λήψη αποφάσεων βάσει πλαισίου.

Η συλλογιστική της κοινής λογικής επιτρέπει στο Figure 01 να πλοηγείται σε πολύπλοκες καταστάσεις, να προσαρμόζεται σε νέα περιβάλλοντα και να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους ανθρώπους. Με την ενσωμάτωση αυτής της γνωστικής ικανότητας στο νευρωνικό του δίκτυο, το ρομπότ επιτυγχάνει ένα επίπεδο πολυπλοκότητας που υπερβαίνει τα συμβατικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI), ανοίγοντας το δρόμο για πιο ρεαλιστικές και ευφυείς αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-ρομπότ.


Λεπτές κινητικές δεξιότητες

Το Figure 01 διαθέτει λεπτές κινητικές δεξιότητες, που μοιάζουν με εκείνες των ανθρώπινων χεριών για ακριβή χειρισμό αντικειμένων. Με εξελιγμένους ενεργοποιητές και αισθητήρες, το ρομπότ πιάνει, ανυψώνει και χειρίζεται αντικείμενα με επιδεξιότητα. Αυτές οι ικανότητες του επιτρέπουν να εκτελεί περίπλοκες εργασίες με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Στις αλληλεπιδράσεις επιδεικνύει ελεγχόμενες κινήσεις, προσαρμόζοντας τη λαβή και τον προσανατολισμό του ανάλογα με τις ανάγκες. Είτε κρατά ένα μήλο είτε τακτοποιεί πιάτα, το Figure 01 εκτελεί εργασίες με λεπτότητα και ακρίβεια. Οι λεπτές κινητικές του δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ευελιξία σε διάφορες εφαρμογές, από τις δουλειές του σπιτιού μέχρι τις εργασίες υγειονομικής περίθαλψης. Η γνώση του χειρισμού αντικειμένων βελτιώνει τη συνεργασία με τους ανθρώπους σε εργασίες που απαιτούν ακρίβεια.


Ενσωμάτωση του ChatGPT

Η ενσωμάτωση του ChatGPT επιτρέπει στο Figure 01 να συμμετέχει σε διάλογο φυσικής γλώσσας με ανθρώπους, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Το ChatGPT, που αναπτύχθηκε από την OpenAI, είναι ένα ισχυρό γλωσσικό μοντέλο ικανό να παράγει συνεκτικές και σχετικές με τα συμφραζόμενα απαντήσεις σε εντολές που βασίζονται σε κείμενο.
 
Όταν το Figure 01 λαμβάνει προφορικές εντολές ή ανθρώπινα ερωτήματα, αξιοποιεί την ενσωμάτωσή του με το ChatGPT για να ερμηνεύσει και να παράγει τις κατάλληλες απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο. Είτε απαντά σε ερωτήσεις είτε ακολουθεί οδηγίες, είτε συμμετέχει σε περιστασιακή συζήτηση, η ενσωμάτωση του ρομπότ με το ChatGPT, ενισχύει την ικανότητά του να επικοινωνεί με τους ανθρώπους.

Αυτή η ενσωμάτωση επεκτείνει τις δυνατότητες του Figure 01 πέρα από την απλή εκτέλεση εργασιών. Έτσι, του επιτρέπει να συμμετέχει σε ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις και να προσαρμόζεται σε ποικίλα πλαίσια συνομιλίας. Αξιοποιώντας τη δύναμη του NLP (νευρογλωσσικός προγραμματισμός), το ρομπότ γίνεται πιο ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη, προωθώντας όχι μόνο πρακτική βοήθεια αλλά και διαλεκτική διάδραση ανθρώπου-ρομπότ.    -    Επικοινωνεί με τους ανθρώπους με φυσικό τρόπο

Η ενσωμάτωση του Figure 01 με το ChatGPT του επιτρέπει να επικοινωνεί με τους ανθρώπους με φυσικό και διαισθητικό τρόπο, προωθώντας την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση και συνεργασία. Όταν εμπλέκεται σε διάλογο με ανθρώπους, το ρομπότ παράγει συνεκτικές και κατάλληλες για το πλαίσιο απαντήσεις, αντικατοπτρίζοντας τη ρευστότητα της ανθρώπινης συνομιλίας.

Μέσω των δυνατοτήτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, το Figure 01 ερμηνεύει τις λεκτικές εντολές, ερωτήσεις ή προτροπές από τους ανθρώπους και διατυπώνει απαντήσεις που αντικατοπτρίζουν μια λεπτή κατανόηση του γλωσσικού πλαισίου και της σημασιολογίας. Αυτό επιτρέπει στο ρομπότ να συμμετέχει σε ουσιαστικές συνομιλίες, να ανταλλάσσει πληροφορίες και να συντονίζει αποτελεσματικά τις εργασίες του με τους ανθρώπινους ομολόγους του.

Επικοινωνώντας με φυσικό τρόπο, το Figure 01 ενισχύει τη χρηστικότητα και την προσβασιμότητά του σε διάφορα πλαίσια, από την παροχή βοήθειας σε άτομα στις καθημερινές εργασίες έως τη συνεργασία με εργαζόμενους σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η ικανότητα του ρομπότ να συνομιλεί με ευχέρεια με τους ανθρώπους προάγει τη διαισθητική αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ, ενισχύοντας την αίσθηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των χρηστών και των συστημάτων AI (τεχνητής νοημοσύνης)


Κατανόηση περιβάλλοντος και προσαρμογή

Το Figure 01 είναι αξιοσημείωτα ικανό να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του όπως η ανθρώπινη νόηση. Εξοπλισμένο με κάμερες και προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας, το ρομπότ συλλαμβάνει οπτικές πληροφορίες από το περιβάλλον του και τις ερμηνεύει με ένα επίπεδο κατανόησης ανάλογο της ανθρώπινης αντίληψης.

Το Figure 01 μπορεί να μαθαίνει και να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις, βελτιώνοντας συνεχώς τη συμπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων μέσω της εμπειρίας και της ανατροφοδότησης. Εξοπλισμένο με ένα νευρωνικό δίκτυο και αλγορίθμους ενισχυτικής μάθησης, το ρομπότ μπορεί να αφομοιώνει νέες πληροφορίες, να προσαρμόζει τις στρατηγικές του και να βελτιώνει τις επιδόσεις του με την πάροδο του χρόνου.

Όταν έρχεται αντιμέτωπο με νέες εργασίες ή περιβάλλοντα, το Figure 01 αξιοποιεί τις μαθησιακές του ικανότητες για να αναλύει μοτίβα, να εντοπίζει τις βέλτιστες λύσεις και να βελτιώνει τη συμπεριφορά του αναλόγως. Αυτή η προσαρμοστική διαδικασία μάθησης επιτρέπει στο ρομπότ να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενισχύοντας την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά του σε ποικίλα σενάρια.

Αγκαλιάζοντας μια προσέγγιση που βασίζεται στη μάθηση, το Figure 01  ενσαρκώνει μια αλλαγή παραδείγματος στη ρομποτική, προχωρώντας πέρα από τον στατικό προγραμματισμό ,προς δυναμικά, προσαρμοστικά συστήματα ικανά για συνεχή βελτίωση και καινοτομία.


Συμπέρασμα

Η συνεργασία μεταξύ του OpenAI και της Figure AI γέννησε το Figure 01, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που συνδυάζεται με το ChatGPT. Αυτή η καινοτομία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Καταδεικνύει επίσης τη δυνατότητα των αυτόνομων μηχανών να αλληλεπιδρούν απρόσκοπτα με τους ανθρώπους.

Η τεχνική υπεροχή του Figure 01, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αυτόνομης συλλογιστικής και εκτέλεσης εργασιών, σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη ρομποτική. Καθώς γινόμαστε μάρτυρες της ταχείας προόδου αυτής της συνεργασίας, οι απεριόριστες δυνατότητες της ρομποτικής με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη (AI) γίνονται εμφανείς.

Η παρουσίαση του Figure 01 αναδεικνύει τη μετασχηματιστική επιρροή της προόδου της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπλέον, θέτει τις βάσεις για ένα μέλλον όπου η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής επιτυγχάνει απαράμιλλη πολυπλοκότητα και ολοκλήρωση.


_________
Πηγή: Analytics Vidhya

 

Προτάσεις